Door verder te gaan met uw navigatie op deze site, aanvaardt u het gebruik van cookies of andere tracers om u bezoekstatistieken te verschaffen. Meer informatie

Accepteer

Hoe kunnen we gesteund worden?

Steun ErgoSanté!!!

 

U hebt de mogelijkheid om ons te steunen alsactor van de sociale en solidaire economie die zich inzet voor gezondheid en welzijn op het werk. Door onze producten te kopen, kunt u met onze DREETS-goedkeuringen deel uitmaken van een maatschappelijk verantwoorde aanpak die uw ESG/RSE verhoogt en tegelijkertijd uw Agefiph/Fiphfp-bijdrage optimaliseert.

Bent u een private of publieke organisatie met meer dan 20 werknemers?

Onze producten zijn aftrekbaar van uw Agefiph/Fiphfp-bijdrage

 

ErgoSanté Production is door de DREETS erkend als "Aangepast Bedrijf" (EA). Als u dus nieuwe of gereviseerde producten koopt, wordt de prijs (exclusief BTW en vóór korting) van uw product in mindering gebracht op uw OETH-bijdrage. Een certificaat met betrekking tot deze solidariteitsaankopen wordt u aan het begin van elk jaar toegezonden voor het voorgaande boekjaar. Hiermee kunt u uw aanpak in uw ESG/CSR-beleid uitdragen.

Zoals elk jaar moet elke organisatie met 20 of meer werknemers voldoen aan haar verplichting om 6% werknemers met een handicap in dienst te nemen. Wilt u nagaan of uw organisatie aansprakelijk is voor deze wettelijke verplichting?

 

AGEFIPH-simulatie

FIPHFP-simulatie

ErgoSanté Productie, Aangepast bedrijf (EA) B&W 5
ErgoSanté Productie, Aangepast bedrijf (EA) B&W 7

Bent u een particuliere werkgever?

Steun ErgoSanté door 10% van uw Agefiph-bijdrage te schenken

 

ErgoSanté is een door de DREETS erkende "organisatie die zich inzet voor de sociale en professionele integratie van personen met een handicap". Deze opdracht maakt deel uit van haar statuten en geeft elke privaatrechtelijke werkgever die verplicht is gehandicapte werknemers in dienst te nemen, toegang tot de betaling van een jaarlijkse bijdrage die strikt gelijk is aan 10% van zijn aan AGEFIPH verschuldigde bijdrage (exclusief sponsoring). Steun onze actie! Als onderdeel van ons partnerschap ontvangt u een uitgavenovereenkomst die u kunt gebruiken bij uw ESG/RS-aanpak. De ingezamelde bedragen zullen worden besteed aan de uitvoering van het sociale project van ons Aangepast Bedrijf.

 

Ze steunen ons

      

 

Bent u een bedrijf onder een goedgekeurde overeenkomst of AGEFIPH overeenkomst?

ErgoSanté steunen door zijn activiteiten te helpen financieren

 

Werkgevers kunnen aan hun arbeidsverplichting voldoen door een goedgekeurde sector-, groeps- of bedrijfsovereenkomst toe te passen die voorziet in de uitvoering van een meerjarenprogramma voor gehandicapte werknemers, voor een periode van maximaal drie jaar, die eenmaal kan worden verlengd vanaf 2020. Dit kan de vorm aannemen van bijstand voor de opleiding van gehandicapte werknemers en/of leidinggevend personeel; het verschaffen van vaardigheden; bijstand bij de financiering van apparatuur of software; ontwikkeling van specifieke projecten; bijstand bij de uitvoering van door de handicap vereiste aanpassingen; enz. De ingezamelde bedragen zullen worden aangewend voor de verwezenlijking van het sociaal project van ons Aangepast Bedrijf.

 

Ze steunen ons

 

ErgoSanté Productie, Aangepast bedrijf (EA) B&W 1

ErgoSanté productie in cijfers

67% van de mensen met een handicap

+ Meer dan 80% van de productieateliers wordt bemand door mensen met een RQTH-status.

 

Aangepaste bedrijven... een kleine maar unieke plaats binnen de systemen die gewijd zijn aan de professionele integratie van gehandicapte werknemers. De zogenaamde aangepaste bedrijven zijn ontstaan uit de vroegere beschutte werkplaatsen en maken sinds 2005 deel uit van de gewone werkomgeving, maar hebben de bijzonderheid dat zij ten minste 55% gehandicapte werknemers in hun productiepersoneel moeten opnemen, aan wie zij specifieke steun moeten verlenen. Aangepaste bedrijven spelen daarom een belangrijke sociale rol bij de integratie van gehandicapten in het arbeidsproces onder gewone arbeidsomstandigheden. Door producten uit onze productiewerkplaatsen te kopen, helpt u mensen met een handicap te integreren en verhoogt u tegelijkertijd uw ESG/RSE en optimaliseert u uw Agefiph/Fiphfp-bijdrage.

 

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met

contact@ergosante.fr

0805 690 691 (kosten van een lokaal gesprek)

 

 

Onze partners