Kontynuując nawigację na tej stronie, akceptujesz użycie plików cookie lub innych znaczników w celu dostarczenia Ci statystyk odwiedzin. Więcej informacji

Przyjmij

Informacje prawne

Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszymi warunkami użytkowania przed rozpoczęciem korzystania z tej strony.

Redaktor strony internetowej

Adres: 28 ZA Labahou, 30140 Anduze, Francja

Tel : +33 (0)4 66 24 54 56
Email: contact@ergosante.fr

Ergosanté jest spółką akcyjną z zarządem i kapitałem w wysokości 216382,60 €
RCS Nimes B 790 648 851 - Siret : 79064885100026
APE : 4665Z

Kierownik redakcji

Samuel Corgne jako Dyrektor Założycielski

Hosting

Strona ergosante.fr jest obsługiwana przez Automattic poprzez interfejs wordPress.com.
Adres: 132 Hawthorne Street San Francisco, CA 94107

Warunki użytkowania

Strona internetowa dostępna pod następującym adresem url: ergosante.fr jest prowadzona zgodnie z prawem francuskim. Korzystanie z tej strony jest regulowane przez niniejsze ogólne warunki. Korzystając z witryny, użytkownik potwierdza, że zapoznał się z niniejszymi warunkami i je akceptuje. Mogą one zostać zmienione w każdej chwili i bez uprzedzenia przez Ergosanté.
Ergosanté nie ponosi żadnej odpowiedzialności za niewłaściwe korzystanie z serwisu.

Ograniczenie odpowiedzialności

Informacje zawarte na tej stronie są tak dokładne, jak to tylko możliwe, a strona jest okresowo aktualizowana, ale może zawierać nieścisłości, pominięcia lub braki. Jeśli zauważysz lukę, błąd lub coś, co wydaje się być nieprawidłowym działaniem, zgłoś to za pomocą naszego formularza kontaktowego, opisując problem tak dokładnie, jak to możliwe (strona powodująca problem, akcja wyzwalająca, typ komputera i używanej przeglądarki, itp.)
Wszystkie pobrane treści są pobierane na własne ryzyko i na wyłączną odpowiedzialność użytkownika. W związku z tym, Ergosanté nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia komputera użytkownika lub utratę danych w wyniku pobierania plików.
Zdjęcia są bezumowne.
Ergosanté nie ponosi odpowiedzialności za linki hipertekstowe znajdujące się na tej stronie do innych zasobów w Internecie.

Postępowanie sądowe

Niniejsze warunki są regulowane przez prawo francuskie, a wszelkie spory lub postępowania sądowe, które mogą wyniknąć z interpretacji lub wykonania niniejszych warunków, podlegają wyłącznej jurysdykcji sądów, w których znajduje się siedziba Ergosanté. Językiem odniesienia dla rozstrzygania wszelkich sporów jest język francuski.

Deklaracja dla CNIL

Zgodnie z ustawą 78-17 z dnia 6 stycznia 1978 r. (zmienioną ustawą 2004-801 z dnia 6 sierpnia 2004 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych) dotyczącą technologii informatycznych, plików i wolności, strona została zgłoszona do Commission nationale de l'informatique et des libertés(www.cnil.fr).

Prawo dostępu

Zgodnie z tą ustawą użytkownicy Internetu mają prawo do dostępu, sprostowania, zmiany i usunięcia danych dotyczących ich osobiście. Z prawa tego można skorzystać wysyłając list na adres Ergosanté - 28 ZA Labahou - 30140 Anduze - Francja lub korzystając z naszego formularza kontaktowego. Zebrane dane osobowe nigdy nie są przekazywane osobom trzecim, z wyjątkiem prawidłowego wykonania usługi zamówionej przez internautę.

Prywatność

Twoje dane osobowe są poufne i nie będą przekazywane osobom trzecim z wyjątkiem prawidłowego wykonania usługi.

Własność intelektualna

Cała zawartość tej strony, włączając w to, ale nie ograniczając się do grafiki, obrazów, tekstów, filmów, animacji, dźwięków, logo, gifów i ikon, jak również ich układ, są wyłączną własnością Ergosanté, z wyjątkiem znaków handlowych, logo lub treści należących do innych firm partnerskich lub autorów.
Jakiekolwiek powielanie, dystrybucja, modyfikacja, adaptacja, retransmisja lub publikacja, nawet częściowa, tych różnych elementów jest surowo zabroniona bez wyraźnej pisemnej zgody Ergosanté. Reprezentacja lub powielanie, w jakikolwiek sposób, stanowi naruszenie artykułów L.3335-2 i następnych francuskiego Kodeksu Własności Intelektualnej. Nieprzestrzeganie tego zakazu stanowi naruszenie, które może pociągnąć za sobą odpowiedzialność cywilną i karną osoby naruszającej prawo. Ponadto, właściciele skopiowanych Treści mogą podjąć działania prawne przeciwko Tobie.

Ergosanté jest identycznym właścicielem "praw producentów baz danych", o których mowa w Księdze III, Tytuł IV, Kodeksu Własności Intelektualnej (ustawa nr 98-536 z dnia 1 lipca 1998 r.) w odniesieniu do praw autorskich i baz danych.

Użytkownicy i odwiedzający stronę mogą utworzyć hiperłącze do tej strony, ale tylko do strony głównej, dostępnej pod następującym adresem URL: ergosante.fr, pod warunkiem, że link ten otworzy się w nowym oknie. W szczególności, link do podstrony ("deep link") jest zabroniony, podobnie jak otwieranie tej strony w ramce ("framing"), chyba że Ergosanté udzieliło na to wcześniej wyraźnej zgody.

W celu uzyskania jakichkolwiek informacji lub autoryzacji, prosimy o kontakt za pomocą naszego formularza kontaktowego. W przypadku prasy obowiązują szczególne warunki.

Ilustracje zostały pozyskane z Adobe Stock.

Warunki korzystania z usługi

Ta strona została przygotowana w językach HTML5 i CSS3, dla lepszego komfortu użytkowania i przyjemniejszej grafiki, zalecamy korzystanie z nowoczesnych przeglądarek takich jak Safari, Firefox, Chrome,...

Informacja i wykluczenie

Ergosanté dokłada wszelkich starań, aby dostarczać rzetelnych informacji i aktualizować swoje strony internetowe. Mogą jednak wystąpić błędy lub przeoczenia. Użytkownik Internetu musi zatem upewnić się, że podane informacje są dokładne i powiadomić Ergosanté o wszelkich zmianach na stronie, które uzna za przydatne. Ergosanté nie jest w żaden sposób odpowiedzialne za wykorzystanie tych informacji, ani za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody, które mogą z nich wyniknąć.

Cookies

Ta strona używa plików cookie do celów statystycznych i wyświetlania. Są to małe pliki tekstowe przechowywane na dysku twardym komputera w celu zapisania danych technicznych dotyczących nawigacji użytkownika. Niektóre części tej strony nie mogą funkcjonować bez akceptacji plików cookie.

Hiperłącza

Strony internetowe Ergosanté mogą zawierać linki do innych stron lub innych zasobów dostępnych w Internecie.

Ergosanté nie ma możliwości kontrolowania stron, do których prowadzą linki z jego stron. Ergosanté nie ponosi odpowiedzialności za dostępność tych stron i źródeł zewnętrznych, ani ich nie gwarantuje. Ergosanté nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, o jakimkolwiek charakterze, wynikające z zawartości tych zewnętrznych stron lub źródeł, a w szczególności z informacji, produktów lub usług, które oferują, lub z jakiegokolwiek wykorzystania tych elementów. Ryzyko związane z tym użytkowaniem spoczywa w całości na internaucie, który musi przestrzegać warunków użytkowania.

Użytkownicy, abonenci i odwiedzający strony Natural Net nie mogą tworzyć hiperłączy do tej strony bez uprzedniej wyraźnej zgody Ergosanté.

W przypadku, gdy użytkownik lub odwiedzający chce utworzyć hiperłącze do jednej ze stron Ergosanté, musi wysłać e-mail do strony z prośbą o utworzenie takiego hiperłącza. Ergosanté zastrzega sobie prawo do zaakceptowania lub odrzucenia hiperłącza bez konieczności uzasadniania swojej decyzji.

Szukaj

Ponadto, odsyłając do strony internetowej w celu uzupełnienia poszukiwanych informacji, Ergosantét w żaden sposób nie potwierdza ani nie przyjmuje odpowiedzialności za treść lub korzystanie z tej strony.

Środki ostrożności dotyczące stosowania

Dlatego użytkownik jest odpowiedzialny za podjęcie wszelkich rozsądnych środków ostrożności w celu zapewnienia, że cokolwiek wybierze do użytku jest wolne od takich elementów jak wirusy, trojany itp. .....

Odpowiedzialność

Żadna inna gwarancja nie jest dana klientowi, który ma obowiązek jasnego sformułowania swoich potrzeb i obowiązek informowania się. Jeśli informacje dostarczone przez Ergosanté wydają się być niedokładne, klient jest odpowiedzialny za sprawdzenie spójności lub wiarygodności uzyskanych wyników. Ergosanté w żaden sposób nie ponosi odpowiedzialności wobec osób trzecich za wykorzystanie przez Klienta informacji lub ich braku zawartych w produktach, w tym na jednej ze stron internetowych.

Skontaktuj się z nami

Ergosanté jest do Państwa dyspozycji w przypadku jakichkolwiek uwag lub sugestii. Możesz napisać do nas w języku francuskim za pomocą naszego formularza kontaktowego